4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

-A +A

Başvurular 4 Mart 2022 Cuma saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI ÇAĞRISI AÇILDI!

4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarına, kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.

4005 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:

· Doktora derecesine sahip olmak,

  • Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

Yeşil Mutabakat Kapsamındaki Öncelikli Alanlardan Sunulan Projelere Ek Puan!

 

Türkiye ekonomi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzem görülmektedir. Bu alanda, atılacak adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda Yeşil Mutabakat çerçevesindeki araştırma başlıkları kapsamında hazırlanan projelere ek puan verilecektir.

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

 

Programa başvurular;

· http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ve

· ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

 

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 28 Şubat 2022 saat 17.30’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopya gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir:

· Proje yürütücüsü

· Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi

· Uzman personel

· Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi

· Diğer hak sahipleri

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.

Başvuru formları için tıklayın.

Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.

E-İmza Başvurusu için tıklayınız.

E-imza ile ilgili sorunlarınız için: eimza@tubitak.gov.tr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020/1 Çağrı Döneminde desteklenen Projelere ilişkin hususlar:

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 2020/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere ait genel bilgiler için tıklayınız.