4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI SONUÇLANDI!
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız.

 • 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni

• 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Bilgilendirme Sunumu