4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

4004-DOĞA EĞİTİMİ ve BİLİM OKULLARI DESTEKLEME PROGRAMI 
TANITIM TAKVİMİ YAYIMLANDI

4004, 4005, 4006 ve 4007 Programlarının 81 ilde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 4004, 4005, 4007 Programlarının ve 4006 Programının tanıtım faaliyetleri takvimlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI AÇILDI!
Elektronik Başvuru Başlama Tarihi 3 Eylül 2018
Elektronik Başvuru Son Tarihi 18 Ekim 2018 (Saat 23.59)

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

4004 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:

  • En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
  • Bir kamu kurum / kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak.

Çağrı Metni   (31/07/2018 itibariyla)

Başvuru

Programa başvurular;

-   03 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında,, 
-   http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ve
-   ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

E-imza aşamasında gerekli olabilecek Java ayarları için aşağıda yer alan sunumun 42. sayfasını inceleyebilirsiniz. 
Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 18 Ekim 2018 saat 23:59’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopyada gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Projelerinizi e-imza ile imzaladıktan sonra, müdürlüğümüze herhangi bir belge göndermenize gerek yoktur.

Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir:

  • Proje yürütücüsü
  • Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
  • Uzman personel
  • Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
  • Diğer hak sahipleri

Öneri ve Feragat Formu

Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler

Mevzuat

Diğer Belgeler

2017 - 2018 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Başvuru ve programla ilgili sorularınız için: bt4004@tubitak.gov.tr
E-imza ile ilgili sorunlarınız için: eimza@tubitak.gov.tr