4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.
Başvuru formları için tıklayın.
18 yaşını doldurmamış katılımcılar için alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayın.
Proje Hazırlama Kılavuzu için tıklayın.
Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.
E-imza ile ilgili sorunlarınız için: tıklayın.

---------------------------------------------------------------------------------------

2019/1 Çağrı Döneminde desteklenen Projelere ilişkin hususlar:

Projelerin etkinlik dönemi, COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde
1 Ağustos 2020 - 30 Haziran 2021 olarak güncellenmiştir.

Desteklenmesine karar verilen projeler kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere ait genel bilgiler için tıklayınız.