4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI SONUÇLANDI!

4004 programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’nın 15. yılında çıkılmış olan 2020/1 çağrı dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin bilgilerine ulaşmak için tıklayın.

Desteklenmesine karar verilen projeler kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayın.
18 yaşını doldurmamış katılımcılar için alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayın.
E-imza ile ilgili sorunlarınız için: tıklayın.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.

---------------------------------------------------------------------------------------

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere ait genel bilgiler için tıklayınız.