4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

-A +A

MATEMATİK YILI ÖZEL ÇAĞRISI SONUÇLANDI!

Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

  • Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşme süreçleriyle ilgili bilgiler proje yürütücülerinin ARBİS’te yer alan e-posta adreslerine gönderilecektir.
     
  • Ön incelemede iade edilen proje başvurularının iade gerekçeleri proje yürütücülerinin ARBİS’te yer alan e-posta adreslerine gönderilecektir. İtiraz başvurularına ilişkin detaylı bilgiye iletilecek e-postada yer verilecektir.
     
  • Panel değerlendirmesinde ret edilen proje başvurularının panel raporları proje yürütücülerinin ARBİS’te yer alan e-posta adreslerine gönderilecektir. İtiraz başvurularına ilişkin detaylı bilgiye iletilecek e-postada yer verilecektir.
     

- 18 yaşını doldurmamış katılımcılar için alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayın.
- E-İmza Başvurusu için tıklayınız.

- Matematik Yılı Özel Çağrısı Çağrı Metni için tıklayın.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI SONUÇLANDI!

4004 programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’nın 16. yılında çıkılmış olan 2022/1 çağrı dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin bilgilerine ulaşmak için tıklayın.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.