4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

Ortaya çıkan sistemsel yoğunluk nedeniyle bilim toplum destek programlarına başvurular (11/01/2021) saat 23.59'a kadar kabul edilecektir.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

4004 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:
•    En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
•    Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Programa başvurular;
•   http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ve
•   ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 28 Aralık 2020 saat 17.30’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopya gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir:
•    Proje yürütücüsü
•    Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
•    Uzman personel
•    Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
•    Diğer hak sahipleri

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.
Başvuru formları için tıklayın.
18 yaşını doldurmamış katılımcılar için alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayın.
Proje Hazırlama Kılavuzu için tıklayın.
Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.
E-imza ile ilgili sorunlarınız için: tıklayın.

---------------------------------------------------------------------------------------

2019/1 Çağrı Döneminde desteklenen Projelere ilişkin hususlar:

Projelerin etkinlik dönemi, COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde
1 Ağustos 2020 - 30 Haziran 2021 olarak güncellenmiştir.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere ait genel bilgiler için tıklayınız.