4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

• 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni

• 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Bilgilendirme Sunumu

• 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Proje Öneri Formu

• Proje Başvuru Sistemi Bilgilendirme Sunumu