Başvuru Formları

-A +A

Başvuru Belgeleri:

  1. Proje Öneri Formu 
  2. Protokol Örneği (Seçilen kategori kapsamında istenen nitelikte ve sayıda protokol imzalanarak tek bir pdf dosya olarak sisteme yüklenmesi beklenmektedir.)

Başvuru şartlarınca gerekli olduğu durumda:

  • Feragat Formu (Eğer gerekli ise)
  • Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)
  • Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)
  • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için elektronik  başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)