Başvuru Koşulları

-A +A

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları:

  • Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,
  • Doktora derecesine sahip olmak,
  • Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel kadrosunda olmak,

*Kamu kurum ve kuruluşlarında, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları, Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Müdürü proje başvuru sürecinden, projenin sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü dışında kalan diğer görevlerde görev alabilirler.