3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı

-A +A

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programının amacı;

a) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi;

b) kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması; 

c) teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;

Çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanmasıdır.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 24 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

Proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 300.000 TL’dir. Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücretli Çalışıyor İse
Lisans Öğrencisi 2.180.-TL/ay ----------------
Yüksek Lisans Öğrencisi 7.275.-TL/ay 2.180.-TL/ay
Doktora Öğrencisi 9.920.-TL/ay 2.975.-TL/ay
Doktora Sonrası Araştırmacı 13.230.-TL/ay ----------------
 
Yukarıda yer alan güncel Burs Üst Limitleri 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerlidir.
 
Program Sunumu için tıklayınız.