Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim