Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri