1003-ENE-GUNS-2016-1 Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birleşik Elektrik Üreten Sistemler