Başvuru Tarihleri

-A +A

2018 Yılı 2. Dönem Son Başvuru Tarihleri:

  • Proje Başvuru Sistemi (PBS) Üzerinden Yapılacak Çevrimiçi Başvuru: 21/09/2018 (saat 17:30'a kadar) (Proje Başvuru Sistemi 13/08/2018 tarihinde açılmıştır)
  • Başvurunun E-imza ile Yapılmaması Halinde Basılı Kopya Belgelerin Kurumumuza Ulaştırılması:  05/10/2018 (saat 17:30'a kadar)

NOT: Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için; online başvurunun belirtilen süreler içinde tamamlanmasından sonra, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin de en geç son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda belirtilen iletişim adresimize ulaştırılmış olması gerekmektedir.

İletişim Adresi: TÜBİTAK-ARDEB Destek Programları İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA