Başvuru Formları

-A +A

Lütfen başvuru formlarını hazırlamadan önce formlarda ve içeriğinde herhangi bir eksiklik olup olmadığını gözden geçirebilmeniz amacıyla düzenlenmiş olan “Proje Başvuru Kontrol Listesi”ndeki her bir ifadeyi dikkatlice okuyunuz ve “Başvuru Formu”nun ilgili bölümünde yazdığınız ifadelerle karşılaştırarak eksiklik varsa gideriniz.

 

Başvuru Formları

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, mevcut formatta herhangi bir değişiklik yapılmamalı, EK-1 ve EK-2 hariç 22 sayfayı geçmemeli, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü ise 20 MB’ı aşmamalıdır. Lütfen, belirtilen şartların sağlanmaması durumunda proje önerinizin değerlendirmeye alınmayarak iade edileceğini unutmayınız!

  • Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge) (Örnekler için tıklayınız)
  • Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
  • Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
  • Başvuru Formu EK-3 Proje Ekibinin Diğer Projeleri ve Güncel Yayınları (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)
  • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)

Aşağıdaki belgelerin ise elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve TÜBİTAK tarafından talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere belgenin aslının proje yürütücüsü tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Başvurunun Özel Kuruluş Tarafından Yapılması Halinde Ek Olarak Talep Edilen Belgeler  (Ayrıntılı Bilgi)

  • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketin güncel unvan ve adresinin yer aldığı sayfa)
  • Oda Sicil Kayıt Sureti
  • İmza Sirküleri
  • Yetki Belgesi (Şirketi temsile yetkili kişinin belirtildiği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge)