Proje Başvuru Çağrısı

Kurumsal >> Uluslararası >> İkili Proje Destekleri için eklendi

Türkçe

Program Başvuru Çağrısı

2014 yılında başlatılan ve koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu ile ivme kazanan Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği faaliyetlerini desteklemek amacıyla ve iki ülke arasındaki ortak çalışma alanları potansiyelinden yola çıkılarak 2015 yılının “Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” olarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır.

Proje Başvuru Çağrısı

Çağrı, Türk ve Amerikan bilim insanları arasındaki araştırma ortaklıklarından doğan başvuruları teşvik ederek uygun bütçeli tanı ve tedavi teknolojilerinin gelişmesiyle düşük ve orta seviye kaynak gerektiren tıbbi ihtiyaçların karşılanmasıdır.

Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler (Affordable Medical Technologies): Kullanılabilir, uygun maliyetli, sürdürülebilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki düşük ve orta seviye kaynak gerektiren, belirli klinik ihtiyaçları karşılayabilen teknolojileri işaret etmektedir.

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Pakistan Bilim Vakfı (PSF) arasında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK-PSF Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 01 Temmuz – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Çağrı kapsamında öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir;

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında imzalanmış olan, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ortak projeler desteklenmektedir. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Japon araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Birleşik Meksika Devletleri Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (CONACYT) arasında 29 Eylül 2014 tarihinde imzalanmış olan “Agreement on Cooperation in Science and Technology Between The Scientific and Technological Research Council of Turkey and The National Council of Science and Technology of the United Mexican States” çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi (National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic - NAS KR) arasında 2014 yılında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK - NAS KR Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 23 Şubat 2015 – 14 Ekim 2015 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Proje Başvuru Çağrısı