Proje Başvuru Çağrısı

Kurumsal >> Uluslararası >> İkili Proje Destekleri için eklendi

Türkçe

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile G.Kore Ulusal Araştırma Merkezi (NRF) arasında imzalanmış olan, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ve Uygulaması Protokolü çerçevesinde ortak projeler desteklenmektedir. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir G.Koreli araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK İLE FRANSA ULUSAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ (CNRS) ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE PROJE ÖNERİLERİ

TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS) arasında mevcut 11 Şubat 1992 tarihli “İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde 2015-2016 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi arasında mevcut 2 Nisan 1997 tarihli “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” ve 28 Ocak 2002 tarihinde Kurumumuz tarafından, 12 Şubat 2002 tarihinde Slovak Bilimler Akademisi tarafından imzalanan Uygulama Programı uyarınca, halihazırda açık olan işbirliği programına ek olarak 2013 yılından itibaren 2540 kodlu program kapsamında tematik projeler desteklemektedir.

Desteklenecek tematik alanlar aşağıda belirtilmektedir:

Natural Science:

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) arasında 13 Kasım 2013 tarihinde imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK-ANAS Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 03 Mart 2014 – 11 Temmuz 2014 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK İLE SLOVENYA ARAŞTIRMA KURUMU (SLOVENIAN RESEARCH AGENCY- ARRS) ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE 2014 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasında 19 Nisan 2001 “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde 2015-2017 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Program son başvuru tarihi 03 Ekim 2014'tür.

Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK İLE RUSYA TEMEL ARAŞTIRMALAR VAKFI (RFBR) ARASINDAKİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE

2015-2016 ORTAK PROJE ÇAĞRISI

 

TÜBİTAK ile Rusya Temel Araştırma Vakfı (Russian Foundation for Basic Research - RFBR) arasında mevcut 10 Aralık 2007 tarihli “Bilimsel İşbirliği Mutabakat Zaptı” ve yine aynı tarihli “Uygulama Yönergesi” çerçevesinde, 2014-2015 döneminde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Proje Başvuru Çağrısı