Proje Başvuru Çağrısı

Kurumsal >> Uluslararası >> İkili Proje Destekleri için eklendi

Türkçe

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi (National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic - NAS KR) arasında 2014 yılında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK - NAS KR Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 23 Şubat 2015 – 24 Nisan 2015 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK İLE FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI (ANR)
ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE PROJE ÖNERİLERİ

TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (Agence Nationale de la Recherche - ANR) arasında mevcut 27 Ocak 2014 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2015-2018 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile G.Kore Ulusal Araştırma Merkezi (NRF) arasında imzalanmış olan, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ve Uygulaması Protokolü çerçevesinde ortak projeler desteklenmektedir. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir G.Koreli araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi arasında mevcut 2 Nisan 1997 tarihli “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” ve 28 Ocak 2002 tarihinde Kurumumuz tarafından, 12 Şubat 2002 tarihinde Slovak Bilimler Akademisi tarafından imzalanan Uygulama Programı uyarınca, halihazırda açık olan işbirliği programına ek olarak 2013 yılından itibaren 2540 kodlu program kapsamında tematik projeler desteklemektedir.
Desteklenecek tematik alanlar aşağıda belirtilmektedir:

Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK İLE SLOVENYA ARAŞTIRMA KURUMU (SLOVENIAN RESEARCH AGENCY- ARRS) ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE 2014 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasında 19 Nisan 2001 “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde 2015-2017 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Program son başvuru tarihi 03 Ekim 2014'tür.

Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Proje Başvuru Çağrısı