Türkiye, Avrupa Birliği Yolunda Bilim ve Araştırma Alanı’nda hızla ilerliyor

-A +A
Avrupa Birliği(AB) tarafından hazırlanan ve Türkiye’de tam üyelik sürecinde katedilen gelişmelerin değerlendirildiği İlerleme Raporları’nın 18.si yayımlandı. 
 
Türkiye’nin AB ile yürütmekte olduğu üyelik müzakerelerinin 25. Faslını oluşturan “Bilim ve Araştırma”, 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda gelişme kaydedilen fasıllardan birini oluşturuyor. Sözkonusu fasıl, 12 Haziran 2006 tarihinde müzakereye açılmış ve yine aynı gün geçici olarak kapatıldı.
 
Türkiye'de bilim, teknoloji ve yenilik alanında son yıllardaki siyasal sahiplenme,  ulusal uzlaşı ve stratejik yaklaşımla kaydedilen ivme, AB üyelik sürecine de olumlu yansımış ve kapanmış tek fasıl olan Bilim ve Araştırma'daki performansımız 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda da olumlu yönde değerlendirildi.  
 
Türkiye’nin Bilim ve Araştırma alanında iyi düzeyde gelişmiş çalışmalarının bulunduğu ifade edilen Rapor’da, Türkiye’de araştırma ve yenilik kapasitesinin ulusal düzeyde artırılması ve Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonunun sağlanması için belirli bir gelişme sağlandığına dikkat çekiliyor. Türkiye’nin Ufuk 2020 Programı’na asosye ülke statüsünde katılımının teyid edildiği Rapor’da, Ufuk 2020 Programı’nın ulusal koordinasyonu çerçevesinde, iyi bir ulusal irtibat noktaları ağı kurulduğu ve tüm program komitelerde temsiliyetin sağlandığı belirtildi. Türkiye’nin, Avrupa Araştırma alanı Komitesi (European Research Area Committee-ERAC) için bir temsilci atadığı ve ilgili diğer Avrupa Araştırma Alanı danışma organlarına da düzenli katılım sağladığı ifade edildi.
 
İlk istatistiklere göre, Programa katılım oranı iyi olarak değerlendirilmekle beraber toplumsal sorunlara çözümler alanında araştırma ve yenilik projelerine katılımın daha da artırılması, KOBİ’lerin Programa daha sistematik olarak dahil edilmesi ve Bilimsel Mükemmelliyet bileşeni altındaki programlarda başarının artırılması gelişime açık konular arasında sayıldı. 
 
Türkiye’de, 2023 yılı hedeflerine ulaşmak ve Yenilik Birliği Skor Tahtası’ndaki yerin ön sıralara taşınması için önemli mali kaynakların tahsis edilmesi gerektiği ve bu çerçevede, üniversitelerin araştırma ve yenilik alanında sanayi ve KOBİ’ler ile işbirliğini geliştirmeleri ve ulusal Ar-Ge desteklerinin artırılarak, bu desteklerin Avrupa Araştırma Alanı faaliyet ve ilkelerine uygun biçimde tahsis edilmesi gerektiği de belirtildi. 
 
"Bilim ve Araştırma" faslı kapsamındaki uygulama kapasitesi, AB Çerçeve Programlarına etkin katılım ve  Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyon yönünde sağlanacak ilerleme ile ilişkilendiriliyor. Bu kapsamda, 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda bilim ve araştırma alanında vurgulanan gelişmenin önümüzdeki yıllarda daha da artırılması, Ufuk 2020 Programı’nın Türkiye’deki Ulusal Koordinasyonu’ndan sorumlu kurum olarak en önde gelen hedeflerimizden birini oluşturuyor. 
 
Avrupa Birliği 2015 Yılı Türkiye İlerleme Raporu için lütfen tıklayınız.
 
12.11.2015