TÜBİTAK Heyetinin Hollanda Temasları

-A +A

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜBİTAK Genel Sekreteri Süleyman Yaşar, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş’tan oluşan TÜBİTAK heyeti, Hollanda Ekonomik İlişkiler Bakanlığını ziyaret etti.

Bakanlık Müsteşarı Maarten Camps’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı yetkilileri de katıldı. Müsteşar Camps, özel sektör ve akademi ortaklığının en temel konulardan biri olduğunu ve Hollanda hükümetinin özel sektör, akademik kuruluşlar ve araştırma enstitülerini bir araya getirmeye özel önem verdiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca Türkiye ile kurulacak ortaklıklarla enerji, iklim, su, sağlık, lojistik, bilgi ve iletişim teknolojileri, yüksek teknoloji sistemleri gibi alanlardaki toplumsal sorunlara karşı ortak çözüm aramaktan memnuniyet duyulacağı belirtildi.

TÜBİTAK Heyeti Amsterdam Bilim Parkı’nda İncelemelerde Bulundu

Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin başkanlığındaki TÜBİTAK Heyeti, Hollanda Ekonomik İlişkiler Bakanlığı onaylı ülkenin en büyük 8 bilim parkından biri olan Amsterdam Bilim Parkı’nı ziyaret etti.

Lisans ve yüksek lisans seviyesinde 6 bin öğrenci, 2 bin 500’ü aşkın araştırmacı ve 130 civarında bilim ve teknoloji şirketine ev sahipliği yapan Bilim Parkı’ndaki ziyarette; Nanolitografi İleri Araştırma Merkezi (Advanced Research Center for Nano-Lithography‒ARCNL) ve Madde Üzerinde Temel Araştırma Vakfı’na (Foundation for Fundamental Research on Matter‒FOM) bağlı, FOM Atom ve Molekül Fiziği Enstitüsü’nde (FOM Institute for Atomic and Molecular Physics‒AMOLF) incelemelerde bulunuldu. ARCNL Direktörü Dr. Joost Frenken ile gerçekleştirilen görüşmede, ilânı planlanan Türkiye-Hollanda Bilim ve İnovasyon Yılı’nda Türk akademisi ve sanayisi ile malzeme ve nanoteknoloji alanlarında kurulacak işbirliklerinden duyulacak memnuniyet belirtildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’in Hollanda’daki Diğer Temasları

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin liderliğindeki heyet, Avrupa’nın en önemli burs-fonlama kuruluşları arasında yer alan Eğitimde Küreselleşme Kurumu’nu (The Organisation for Internationalisation in Education‒EP Nuffic) ziyaret etti. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkedeki bin 150’nin üstünde eğitim kurumuyla anlaşması bulunan ve senelik burs bütçesi 44 milyon Avro civarında olan EP Nuffic ziyareti kapsamında her iki taraf yöneticileri arasında gerçekleştirilen görüşmede, uluslararası eğitim dolaşımının bilim diplomasisi açısından ne denli önemli olduğu vurgulandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN ve beraberindeki TÜBİTAK Heyeti, Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü’nü de (The Netherlands Organisation for Scientific Research‒NWO) ziyaret etti. NWO Başkanı Prof. Dr. Stan Gielen’in ev sahipliğindeki ziyarette gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Ergin, Türkiye’nin GSYİH’si içerisindeki yıldan yıla artış gösteren Ar-Ge harcamalarına dikkat çekerken, ülkemizce bilimsel ve teknolojik gelişmeye verilen önemin altını çizdi. NWO Başkanı Gielen ise Türkiye ve Hollanda arasında gerçekleştirilmesi planlanan ikili işbirliklerinden duydukları heyecanı belirtirken, Türk ve Hollandalı araştırma gruplarının desteklenmesi husûsunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti. Kurumumuzun Hollanda’daki en temel muadil kuruluşu durumundaki NWO, hâli hazırda desteklemekte olduğu 6 binden fazla Ar-Ge projesi, 3 bin 574’ü erişime açık 18 bin 796 yayını, 9 tematik alan özelinde kurulmuş araştırma enstitüsü, özel sektör, kamu ve akademiyi bir araya getirmeyi amaçlayan araştırma destek programlarıyla Avrupa’nın önde gelen araştırma konseylerinden birisi konumunda.

Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ve beraberindeki heyetin, Hollanda Girişimcilik Ajansı’na (Netherlands Enterprise Agency‒RVO) yaptıkları ziyarette, 2017 yılında yoğunlaşması planlanan Türkiye-Hollanda inovasyon işbirliği çalışmaları kapsamında, özel sektör ve akademi birliktelikleri konusunda yapılabilecekler üzerinde duruldu. Heyetimizce, TEYDEB destekleri hakkında bilgi verildi. Eurostars ve EUREKA programları özelinde Türk ve Hollandalı özel sektör kuruluşlarının ortak başvuruda bulunmalarının daha fazla teşvik edilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin başkanlığındaki TÜBİTAK Heyeti, Hollanda Uygulamalı Araştırmalar Örgütü’ne de (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research‒TNO) bir ziyaret gerçekleştirdi.

TNO Başkan Yardımcısı Wim Nagtegaal ile Kurumumuz Heyeti arasında gerçekleşen görüşmede, TNO’nun akademi ve sanayi arasında geçişi sağlayabileceği ve hem temel araştırma hem de uygulamalı araştırmalar gerçekleştirebilen yapısı nedeniyle TÜBİTAK için önemli bir uluslararası işbirliği ortağı olabileceği belirtildi. TNO, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, Hollanda genelindeki şirketlere, hükümet organlarına ve kamu kuruluşlarına bilimsel danışmanlık yapan, 3 bin 800 çalışanı ve yaklaşık 3 bin şirketin hizmet sağlayıcısı olma özelliğiyle Hollanda’nın en etkin bilimsel araştırma kuruluşu. Nagtegaal, ülkemize stratejik önem atfeden TNO’nun, önümüzdeki dört yılı kapsayacak bir Türkiye işbirliği planlamalarının bulunduğunu ve uzun vadede TÜBİTAK-TNO ve Türk-Hollanda sanayisinin birlikte işletecekleri bir “Ortak İnovasyon Merkezi” modelinin İstanbul’da kurulabileceğini düşündüklerini belirtti. 

02.12.2016