TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal TÜSİAD’ı Ziyaret Etti

-A +A

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul’da TÜSİAD Genel Merkezini ziyaret etti. TÜSİAD’ın daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette, önümüzdeki dönemde TÜSİAD ve TÜBİTAK arasında sanayide dijital dönüşüm, yenilik firmalarına mentörlük ve STEAM eğitimi alanlarında işbirliği sağlanmasına ilişkin görüşmeler yapıldı.

Toplantı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol BİLECİK’in toplantıda görüşülecek konuların çerçevesini çizdikleri açılış konuşmaları ile başladı. Ardından, sanayinin dijital dönüşümüne yönelik TÜSİAD çatısı altında yürütülen faaliyetlere ilişkin TÜSİAD yetkililerinin sunumları ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK” başlıklı sunumu ile devam etti.

Prof. Dr. Hasan Mandal sunumunda, Türkiye’nin küresel rekabetçilik endeksi sıralamasında daha üst noktalara gelebilmesi için yüksek teknoloji odaklı çalışma ve uygulamalarına ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yükseköğretim kurumları ve araştırma altyapılarının yüksek teknoloji alanlarında özel sektör ile stratejik işbirliği yapmalarının hedeflendiği TÜBİTAK-1004 “Yüksek Teknoloji Platformları” desteğine değindi. Ardından, hedeflenen teknoloji tabanlı ürünlerin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi amacıyla özel sektör firmalarının tedarik zincirlerindeki diğer firmalar, son kullanıcılar ve TGB’ler ile oluşturdukları büyük ölçekli Ar-Ge ve yenilik konsorsiyumlarının desteklenmesine yönelik tasarlanan TÜBİTAK “Sanayi Yenilik Ağı Desteği”ne vurgu yaptı.

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda nitelikli bilgi üretimi için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan MANDAL, bu bilinçle sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik açılan TÜBİTAK “Sanayi Doktora Programı” desteği ile ilgili bilgi aktardı. Öte yandan, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin önemine de değinen Prof. Dr Hasan MANDAL, KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlere yönelik girişim sermayesi desteği olarak tasarlanan TÜBİTAK Tech-InvesTR Programı ile ilgili de bilgi verdi.

TÜSİAD yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda ise Kümelenme Tabanlı Mükemmeliyet Merkezi, Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı ve STEAM eğitimi başlıklarında TÜSİAD tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Toplantı sonunda, görüşülen hususlar kapsamında işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı.

Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Bahadır Balkır ve İdli Yiğitbaşı, Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tanju Erdem ve TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu yetkilileri de katılım sağladı.

08.07.2018