Genel Bilgi

Türkçe

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Fransız bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Program son başvuru tarihi 12 Mart 2018’dir.

Önemli Hususlar

Desteklenecek öncül teknoloji alanları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanları kapsar.    Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 22. Toplantısı'nda belirlenen öncelikli alanlar Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık'tır.

Destek Kapsamı

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Desteklenen Gider Kalemleri

TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşur:

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Japon bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-JSPS işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra talep edilmesi durumunda Türk tarafına, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Program son başvuru tarihi 6 Eylül 2017'dir. Başvurular http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden alınmaktadır.

 

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Merkezi (CNRST) arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde Türk ve Faslı bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak projeler desteklenecektir. Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Azeri bilim insanları arasındaki ortak Ar-Ge projeleri desteklenmektir. TÜBİTAK-ANAS işbirliği projelerinde, yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafınına, talep edilmesi durumunda, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Karadağ Bilim Bakanlığı (MoS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Karadağlı bilim insanları arasında tematik alanlarda ortak projeler desteklenmektedir. Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

 

 

Önemli Hususlar

  • İlan metni sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır.
  • Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgeler hazırlanmalıdır.
  • Başvuru teslim tarihlerine dikkat edilmelidir.
  • Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi