Genel Bilgi

Türkçe

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Merkezi (CNRST) arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde Türk ve Faslı bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak projeler desteklenecektir. Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Azeri bilim insanları arasındaki ortak Ar-Ge projeleri desteklenmektir. TÜBİTAK-ANAS işbirliği projelerinde, yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafınına, talep edilmesi durumunda, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Karadağ Bilim Bakanlığı (MoS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Karadağlı bilim insanları arasında tematik alanlarda ortak projeler desteklenmektedir. Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

 

 

Önemli Hususlar

 • İlan metni sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır.
 • Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgeler hazırlanmalıdır.
 • Başvuru teslim tarihlerine dikkat edilmelidir.
 • Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.

Önemli Hususlar

Ulusal Patent Başvurularında;

Başvuru sahibi, TPE’nin internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma raporu/inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla www.tpe.gov.tr adresi üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği talebini de yapar.

Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır.

Uluslararası Patent Başvurularında;

Destek Kapsamı

Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;

 • Araştırma Raporu Desteği,
 • İnceleme Raporu Desteği,
 • Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
 • Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü

verilecektir.

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında;

 • Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,
 • İnceleme Raporu Desteği,
 • EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü

verilecektir.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR) arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde Türk ve Tunuslu bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak projeler desteklenecektir. Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tunuslu araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi