Genel Bilgi

Türkçe

Tanımlar

İşbirliği yapılan ülkeler: TÜBİTAK’ın bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliği anlaşması olan ve aktif işbirliği gerçekleştirdiği veya gerçekleştirebileceği ülkelerdir.

Öncelikli ülkeler: TÜBİTAK ile işbirliği anlaşması olan veya bilim, teknoloji ve yenilik ilişkilerinin başlatılması, geliştirilmesi ve/veya mevcut işbirliklerinin belirli alanlara yönlendirilmesi hedeflenen stratejik önemi haiz ülkelerdir.

Destek Kapsamı

Etkinliğe yurtiçinden veya yurtdışından katılacak katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri, organizasyonun afiş, duyuru, broşür, toplantı programı, yaka kartı, not çoğaltma (fotokopi), bloknot,USB bellek, kalem ve toplantı ikram giderleri ile toplantı salonu kiralama giderleri karşılanır.

Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Tanımlar

Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar: 
 
Üst düzeyde özgün bilimsel araştırmaların açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu aşağıda tanımlanan etkinlikler. (Çalıştay, kolokyum, kongre, seminer, sempozyum vb.)
 

Destek Kapsamı

Düzenlenen etkinliğin yurtiçi/yurtdışı davetli konuşmacılarının yol, konaklama, honorarium ücreti giderleri, organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, USB bellek, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri, gala yemeği, yurtdışı reklam tanıtım giderleri, toplantı ikram giderleri, etkinlik sekretarya giderleri, etkinlik yürütücüsü koordinasyon giderlerine kısmi destek sağlanır.

Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

Aşağıda sayılan destek kalemleri için kısmi destek sağlanır.  Bu kalemler dışında hiçbir kalemden destek verilmez.
 
Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam:  20.000 TL
 
Destek Kalemlerine göre üst limitler:
 
a) Etkinliğe Yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 3 davetli konuşmacının yol gideri*:
 
Yurtiçi geliş/dönüş 300TL/Kişi

Yurtdışı geliş/dönüş1.500 Dolar/Kişi

Tanımlar

Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar: 
 
Üst düzeyde özgün bilimsel araştırmaların açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu aşağıda tanımlanan etkinlikler. (Çalıştay, kolokyum, kongre, seminer, sempozyum vb.)
 

Destek Kapsamı

Düzenlenen etkinliğin, yurtiçi/yurtdışı davetli konuşmacılarının yol giderleri, organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem,USB bellek ve toplantı ikram giderlerine kısmi destek sağlanır.

Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Önemli Not: Destek kapsamı yukarıda belirtilen kalemlerle sınırlıdır.Bu kalemler dışında (Çanta, şapka, t-shirt vb.) destek sağlanmamaktadır.

Tanımlar

Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar: 
Bilimsel alanlarda üst düzeyde özgün yeniliklerin ilk kez açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu tartışmalı etkinlikler;
  • Kongre/Konferans: Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce öteki bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı etkinliktir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi