Genel Bilgi

Türkçe

Önemli Hususlar

Desteklenecek öncül teknoloji alanları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanları kapsar.    Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 22. Toplantısı'nda belirlenen öncelikli alanlar Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık'tır.

Destek Kapsamı

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Desteklenen Gider Kalemleri

TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşur:

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Japon bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. Türk araştırmacılara TÜBİTAK-JSPS işbirliği programı kapsamında yurtdışı seyahat desteği ve araştırma desteği verilebilmektedir.

Program son başvuru tarihi 5 Eylül 2018 saat 17:00'dır. Başvurular http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden alınmaktadır.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Merkezi (CNRST) arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde Türk ve Faslı bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak projeler desteklenecektir. Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Azeri bilim insanları arasındaki ortak Ar-Ge projeleri desteklenmektir. TÜBİTAK-ANAS işbirliği projelerinde, yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafınına, talep edilmesi durumunda, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Çağrı dokümanı için tıklayınız

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Karadağ Bilim Bakanlığı (MoS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Karadağlı bilim insanları arasında tematik alanlarda ortak projeler desteklenmektedir. Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

 

 

Önemli Hususlar

Ulusal Patent Başvurularında;

Başvuru sahibi, TPE’nin internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma raporu/inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla www.tpe.gov.tr adresi üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği talebini de yapar.

Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır.

Uluslararası Patent Başvurularında;

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi