ARDEB 1001, 1005 ve 3501 Sonuçları Açıklandı

-A +A

ARDEB tarafından yapılan değerlendirmenin ardından 1001, 1005 ve 3501 Programlarının 2013 Eylül dönemi sonuçları açıklandı.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

2013 Yılı Eylül Dönemi Araştırma Programı (1001) Değerlendirme Sonuçları

2013 Yılı Eylül Dönemi Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Programı (1005) Değerlendirme Sonuçları

2013 Yılı Eylül Dönemi Kariyer Programı (3501) Değerlendirme Sonuçları

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

10.01.2014 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları