Araştırma Projelerinde En Çok Karşılaşılan İade Nedenleri

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na sunulan proje önerilerinin bilimsel değerlendirmeye alınmadan, ön değerlendirme sonucunda iade edilmesine yol açan nedenlerin başlıcaları aşağıda verilmektedir:

1. Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal /Özel İzin Belgesi Gerektiren Projelerde Belgenin Eksik Olması ya da Belgenin İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması,

2. Başvuru Formu ve Eklerinin; elektronik başvuru sistemine yüklenmemiş olması ya da istenilen formatta hazırlanmamış olması,

3. Başvuru Formunda Yer Alan Tüm Konu Başlıklarının, Doldurulmamış Olması ya da Projeyi Değerlendirebilecek Yeterlilikte Bilgi İçermemesi,

4. Elektronik Başvuru Sistemine Girilen Bilgiler Doğrultusunda Sistem Tarafından Oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun Boş Olması ya da Formun Panel Raporunda Belirtilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi,

5. Literatür Özetinin Ham Liste Halinde Verilmiş Olması, Literatür Referansı Verilerek Tartışılmamış Olması, Verilen Referansların Metin İle İlişkilendirilmemiş Olması,

6. Basılı Kopya Olarak Gönderilmesi Gereken Belgelerin Gelmemiş ya da Geç Gelmiş Olması,

7. Basılı Kopya Olarak Gönderilen “Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları” ile “Hak Sahipliği Beyan Formu”nda; Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Kuruluş Yetkilisi İmzalarının Eksik Olması ya da İmzaların, Orjinal Olmaması / İstenilen Kişiye Ait Olmaması / Kime Ait Olduğunun Belli Olmaması,

8. Projenin Altyapı Oluşturmaya Yönelik Bir Proje Olması,

9. Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması

Yukarıda, ön inceleme sırasında en sık karşılaşılan iade nedenlerinden örnekler verilmiştir. Bu kapsamda, bilgi notlarında belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan ve/veya bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir. Ön değerlendirmede eksikliği tespit edilen hususlar ve/veya format ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi için öneri sahipleri ile kesinlikle iletişime geçilmez.

Not: Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”ın tamamı için: 1001, 1005, 3501

08.01.2016 Destekler, Akademik