İzleme ve Sonuçlandırma

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Projeler, altışar aylık dönemler halinde izleyici(ler) tarafından izlenerek desteklenir. Projenin son döneminde, kuruluş tarafından proje sonuç raporu sunulur.