5001 - Akademik e-Kitap Çağrısı

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

5001 Akademik e-Kitap II. Çağrısı Sonuçlandı!

"5001 Akademik e-Kitap" II. çağrısı sonucunda desteklenmesine karar verilen projeler aşağıda verilmiştir:
 

Sıra No Proje No Proje Adı Yürütücü Yürücü Kuruluş
1 114B012 İSTATİSTİĞE GİRİŞ-1 BİRDAL ŞENOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2 114B015 KALKÜLÜS-1 MURAT SUBAŞI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
3 114B039 MİKROEKONOMİYE GİRİŞ AYŞE YASEMİN YALTA  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ


Önemli!

Projelerin bütçeleri Kitaplar Müdürlüğü tarafından revize edildikten sonra sözleşmeler proje yürütücülerine posta yoluyla gönderilecektir.

Projesi kabul edilmeyen öneri sahiplerine red gerekçeleri e-posta/posta yoluyla taraflarına iletilecektir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.

Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.

Bu program ile Türkiye’deki lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanarak kolayca ulaşabilecekleri Türkçe akademik kaynaklar üretmek amaçlanmaktadır. Program sonunda ortaya çıkacak olan ders malzemeleri çevrimiçi olarak herkesin erişimine açılacak, ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

Bu çağrının kapsamı, üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla çağı yakalayan teknolojilerle hazırlanmış, içeriği problem çözüm setleri, animasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş Türkçe akademik ders kitaplarıdır.