Kimler Başvurabilir

-A +A

Program kapsamında belirlenen araştırma alanlarında yurt dışında doktora eğitimi almayı amaçlayan, lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler başvuru yapabilir:

  1. T.C. vatandaşı olmak.
  2. Başvuru yılının ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
  3. Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 75 olmak veya bu puana eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine sahip olmak. (GRE ve GMAT puanının eşdeğerliği için tıklayınız.)
  4. Öğrenim gördüğü üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini, en az 2.50/4 veya 65/100 ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 2,80/4 veya 72/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak.(Ülke dışında öğrenim görüp de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme göre düzenlenmemiş olanlar, bursiyer adayı seçilmeleri halinde başvuru sırasındaki beyanlarını transkripti düzenleyen üniversitece hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren dönüşüm tablosunun orijinali ile ispatlamalıdırlar. Belge alınamadığı durumlarda YÖK’ün web sayfasında verilen dönüşüm tablosu esas alınır. Henüz mezun olmamış öğrenciler müracaat tarihinde not ortalama koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin bursluluk durumunun kesinleşmesi için en az 2,50/4 veya 65/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olmaları gerekir.)
  5. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlamak;
    • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan veya bu puanlara eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlarda alınan puanlar,
    • Yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya lisansüstü diploması almış olmak.
  6. Bu programa en çok 3 defa başvuru yapılabilir.