Kimler Başvurabilir

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Program kapsamında belirlenen araştırma alanlarında yurt dışında doktora eğitimi almayı amaçlayan, lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler başvuru yapabilir:

  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. 1 Ocak 2017 günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak
  3. Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 75 olmak veya bu puana eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine sahip olmak (Eşdeğer Tablosu için tıklayınız)
  4. Öğrenim gördüğü üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 2,50/4 veya 65/100 ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 2,80/4 veya 72/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Ülke dışında öğrenim görüp de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme göre düzenlenmemiş olanlar, bursiyer adayı seçilmeleri halinde başvuru sırasındaki beyanlarını transkripti düzenleyen üniversitece hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren dönüşüm tablosunun orijinali ile ispatlamalıdırlar. Belge alınamadığı durumlarda GYK (Grup Yürütme Kurulu) tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu esas alınır). Henüz mezun olmamış son sınıf öğrencileri müracaat tarihinde lisans not ortalama koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin bursluluk durumunun kesinleşmesi için en az 2,50/4 veya 65/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olmaları gerekir.
  5. Yurt dışında doktora eğitiminin alınacağı üniversitenin eğitim dilini yeterli düzeyde bildiğini belgelendirmek (Yabancı Dil Puanının yeterliliği GYK tarafından belirlenir.)
  6. Bu programa en çok 3 defa başvuru yapılabilir.