Başvuru

Türkçe

Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim ve Toplum Projelerinde yürütücü olmanın koşulu;

 1. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
 2. Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olmak,
 3. Başvuru esnasında, “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”da belirtilen idari görevlerde aslen veya vekâleten bulunmamaktır.

Kimler Başvurabilir

Öğrenciler Yurt İçi Lisans Burs Programından sadece bir kez, yararlanabilirler. Program kapsamında daha önce desteklenen öğrenciler başvuramazlar.

Bursiyer olabilmek için aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi gereklidir:

A.Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre bursiyer olabilme koşulları:

Kimler Başvurabilir

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak (Lisans öğreniminin son döneminde ve artık yılda başvuru alınmamaktadır),
 3. Projeyi bir akademik danışmanın rehberliğinde yapıyor olmak,
 4. Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak,
 5. Aynı proje konusunda daha önce destek almamış olmak.

Kimler Başvurabilir

 •  Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması, (Açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.)
 • Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
 • Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
 • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,

gerekmektedir.

 

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru