Başvuru

Türkçe

e-Başvuru

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi başvuru sistemi başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfaları paraflanarak son başvuru tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde taahhütname ile birlikte BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunludur.

Kimler Başvurabilir

  •  Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması, (Açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.)
  • Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
  • Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
  • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,

gerekmektedir.

 

e-Başvuru

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Çevirimiçi başvuruya onay verilmesiyle başvuru tamamlanmış olur. Başvuru sonrası herhangi bir belgenin çıktısının BİDEB’ e gönderilmesi durumunda hiç birisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru