TEYDEB

İlgi Alanı ID: 
88

ARDEB 1003 Programı 1. Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

Türkçe

1511 Programı; Bilgi İletişim Teknolojileri Alanında Açılan Çağrılar Sonuçlandı

1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında 25 Şubat 2014 tarihinde açılan ve 16 Haziran 2014 tarihinde kapanan Bilgi İletişim Teknolojileri Öncelikli alanı Mobil İletişim Teknolojilerinde yayımlanan 1511- BİT-2014-Mİ-01 kodlu "Araç-Araç, Araç-Altyapı Haberleşme Sistemleri" başlıklı, 1511- BİT-2014-Mİ-02 kodlu "Mobil İletişimde Anten Teknolojileri ve RF Uç Birimleri" başlıklı, 1511-BİT-2014-Mİ-03 kodlu "Mobil Şebekelerde Omurga ve Ara Bağlanım (Backhaul) İçin Alternatif

Türkçe

TÜBİTAK’tan Bilim Merkezlerine Yerli Katkı Çağrısı

TÜBİTAK TEYDEB, Bilim Merkezleri’nde sergilenecek ürünlerin tasarımının yurt içi kaynaklarla yapılması ve prototipinin geliştirilmesi projelerini 1511 Destek Programı kapsamında Ekim ayında açacağı çağrı ile destekleyecek.

TÜBİTAK, kurulacak Bilim Merkezleri’nde sergilenecek ürün ve deney setlerindeki yerli katkıyı artırmak için yeni bir çağrı programı açıyor.

Türkçe

TÜBİTAK TEYDEB'den Yeni Bir Destek Programı

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amacıyla alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci ve Belgeleri

Türkçe

1512 2014 Yılı Çağrısı 2. Aşama Başvuruları Tamamlandı

TÜBİTAK TEYDEB; girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla, 2012 yılında hayata geçirdiği 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ile her yıl çağrılara çıkmaktadır.

Türkçe

Avrupa Yatırım Fonu ile Teknoloji Transfer Hızlandırıcısı Projesi Başlıyor

Türkiye’nin İlk Teknoloji Transfer Hızlandırıcı PROJESİ BİLGİLENDİRME Toplantısına Davet

Avrupa Yatırım Fonu (“AYF”) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (“TÜBİTAK”), bir fon kurmayı hedefleyen fon yöneticileri veya bireyleri Türkiye Teknoloji Transfer Hızlandırıcı (“TTH Türkiye”) Projesi hakkında AYF tarafından yapılacak olan sunuma davet etmektedir.

Türkçe

Akademik Başarı Öyküleri Kitabı Yayınlandı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca onaylanmış yıllık programlar veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda üniversitelerden, eğitim ve araştırma hastanelerinden, sanayi kuruluşlarından ve kamu kurumlarından önerilen bilimsel araştırma projelerini değerlendirmekte, desteklemekte, izlemekte ve sonuçlandırmaktadır.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - TEYDEB