Teknoloji ve Yenilik İşbirlikleri

Teknoloji ve Yenilik İşbirlikleri

Türkçe

Sanayi İşbirlikleri

TÜBİTAK - Innovate UK ortaklığında ikili EUREKA Çağrısı:

Türkiye ve İngiltere arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve İngiltere Ortak Proje Çağrısı açılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Subscribe to RSS - Teknoloji ve Yenilik İşbirlikleri