Arama Sonuçları

 1. Sağlık Teknolojilerine Yönelik "Yeni İlaç Geliştirilmesi" Çağrısı

  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında sağlık alanı ivme kazanmamız gereke ...

 2. 1003 Programı Çağrılarının 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

  1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esaslarının” beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapıla ...

 3. Bor Teknolojileriyle İlgili Projeler TÜBİTAK’ta Değerlendirildi

  1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın 2012 yılı Bor Teknolojileri Çağrısı kapsamında desteklenen projelere ait gelişmeler, TÜBİTAK’ta yapılan toplantıyla değerlendirildi. Desteklenen projelere ait gelişmelerin izlenmesi, projeler ...

 4. ARDEB 1003 Programı Kapsamında 18 Yeni Çağrı Açıldı

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından; 1003 Programı kapsamında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Gıda, Sağlık ve Su Öncelikli Alanlarında 18 yeni çağrı açıldı. Aşağıda detayları yer alan çağrılar kapsamında önerilecek proje başvurula ...

 5. ARDEB Projelerinde Görev Alabilme Limitlerinde Beklenen Artış Gerçekleşti

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar kapsamındaki projelerde görev alabilme limitlerinde önemli iyileştirmeler yapıldı. Yürütücü olmaya engel idari görevi olmayan diğer idari görevlilerin (*)  projelerde ...

 6. ARDEB 1003 Programı İkinci Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

  “1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları” 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK)’nın görüşleri doğrult ...

 7. ARDEB 1003 Programı 1. Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

  “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esaslarının” beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapıl ...

 8. ARDEB 1003 Programı 2. Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

  “1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları” 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK)’nın görüşleri doğrult ...

 9. ARDEB Programlarına Başvuru Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan; 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501- Kariyer Geliştirme Programı ve 1005- Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı’nın ...

 10. ARDEB Destekleri İstatistikleri Güncellendi

  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), bünyesinde yer alan 3 müdürlük ve 10 araştırma destek grubu aracılığıyla Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmı ...

Sayfalar