Arama Sonuçları

 1. Akademik Başarı Öyküleri Kitabı Yayınlandı

  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca onaylanmış yıllık programlar veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda ünivers ...

 2. ARDEB 1003 Programı Kapsamında 20 Yeni Çağrı Açıldı

  TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte v ...

 3. ARDEB 1003 Programı 1. Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

  “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapıl ...

 4. ARDEB 2015 Yılı Başvuru Tarihleri Belirlendi

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen proje destek programlarının 2015 yılı başvuru tarihleri belirlendi. ARDEB’in yürüttüğü destek programlarından; 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501 ...

 5. ARDEB Proje Hazırlama Eğitimi Videoları Yayınlandı

  Değerli Araştırmacılar, 2014 yılı içerisinde TÜBİTAK'ta gerçekleştirilen ARDEB Proje Hazırlama Eğitimleri'ne 1.500'den fazla araştırmacı katılmıştır. Eğitimlere çok fazla katılım talebi gelmesi ve bu talepleri karşılamadaki kısıtlardan dola ...

 6. ARDEB Proje Başvuru Sisteminin Açılması ve Programlar Kapsamında Yapılan Değişiklikler

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan; 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın, 3501-Kariyer Geliştirme Programı'nın, 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek ...

 7. ARDEB Projelerinde ULAKBİM Süreci

  ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında, desteklenmesine karar verilen projelerin bütçelerinde yüksek hesaplama gerektiren iş istasyonu bulunması ve projeyi değerlendiren panel tarafından iş istasyonu alımının uygun bulunması durumunda: Y ...

 8. ARDEB 1003 Programı Kapsamında 15 Yeni Çağrı Açıldı

  TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte v ...

 9. ARDEB'den Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması Çağrısı

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "1000- Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı"nın amacı, üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenec ...

 10. ARDEB Proje Burs Limitleri %50'ye Varan Oranlarda Artırıldı

  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan destek programları kapsamında, Ülkemizin Bilim İnsanı kapasitesinin artırılması ve genç bilim insanlarının teşvik edilmesi amacıyla, projelerde yer alacak bursiyerlere verilecek ...

Sayfalar