Program Çağrıları

Türkçe

CORNET 33. Çağrısı

Cornet Programı’nın 33. çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması beklenmektedir.

IRASME 29. Çağrısı

IRASME Ağı'nın 29. çağrısı küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağ üyesi ülkelerle geliştirdiği ortak Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

30 Mart 2022 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile çağrı üyesi ülkeler ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya dahil olan üye ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika (Flandre ve Valon Bölgeleri), Brezilya, Lüksemburg, Rusya ve ülkemiz yer almaktadır.

IRASME 28. Çağrısı

IRASME Ağı'nın 28. çağrısı küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağ üyesi ülkelerle geliştirdiği ortak Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

29 Eylül 2021 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile çağrı üyesi ülkeler ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya dahil olan üye ülkeler arasında Almanya, Belçika (Flandre ve Valon Bölgeleri), Brezilya, Çekya, Kanada (Alberta Eyaleti), Lüksemburg, Rusya ve ülkemiz yer almaktadır.

CORNET 32. Çağrısı

Cornet Programı’nın 32. çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması beklenmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Program Çağrıları