Popüler Bilim Kitapları

Türkçe

Popüler Bilim Kitapları

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, toplumu okumaya, öğrenmeye ve analitik düşünmeye teşvik eden özgün eserlerden oluşur. Bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluşları, yenilikleri ve gelişmeleri anlamayı kolaylaştırarak yaşam ile bilim arasında köprü kurmayı sağlar. Gelişmeyi destekler. 

1993 yılından beri yayımlanmakta olan TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, yıllık ortalama 1 buçuk milyon baskı adedi ile popüler bilim yayıncılığında önemli bir yere sahiptir. 

Okul Öncesi Kitaplığı

Okul Öncesi Kitaplığı, bu yaş grubu çocukların duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyecek biçimde titizlikle seçilmekte ve incelenmektedir. Anne-baba ve öğretmenlerin okul öncesi eğitim ve gelişimde güvenerek takip edebilecekleri bu kitaplar, çocuklarımızı okul yaşamına ve hayata hazırlama konusunda destek niteliğindedir.

Subscribe to RSS - Popüler Bilim Kitapları