Ödüller

Türkçe

Ödüller

  • Yarışmanın final aşamasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projelere, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verilebilir. Final aşamasında ödül alan öğrencilere proje başına para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir.

Ödüller

Her kategoride derece alan tezler için tez başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır.Tezde yer alan akademik ve özel sektör danışmanlarına aşağıda belirtilen miktarlarda danışman başına ödül ödenir. Birden çok tezde danışmanlık yapılması durumunda sadece birisi için ödül ödenir.

Jüri, derece almaya layık tez bulunmadığına kanaat ederse derece verilmeyebilir. 

 

Ödüller

Her kategoride derece alan projeler için proje başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır. Ayrıca projede danışman olması durumunda danışmana da ödül ödenir. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Jüri, derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat ederse derece/ödül verilmeyebilir. 

 

Ödüller

  • Derece alan öğrencilere proje başına* ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Ödüller

Değerlendirmeler sonucunda derece alan öğrencilere ve danışman öğretmenlerine aşağıda belirtilen ödüller verilir.

 

Derece kazanan proje sahiplerine ödülleri, 2024 yılında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen tarihte verilecektir. Ödül töreni ve sözlü sunumlar COVID-19 pandemisi sebebiyle çevrimiçi yapılabilir.

 

DERECE

ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ

Ödüller

  • Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir. Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilebilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir.

Ödüller

1) Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır ve İkinci Aşama Sınavı’na hazırlık amaçlı kampa alınır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu’na davet edilir.
2) Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için bölgesel değerlendirme yapılarak belirlenen taban puan üzerindeki öğrencilere birincilik, ikincilik ve üçüncülük

Ödüller

1) Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır ve İkinci Aşama Sınavı’na hazırlık amaçlı kampa alınır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu’na davet edilir.
2) Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için bölgesel değerlendirme yapılarak belirlenen taban puan üzerindeki öğrencilere birincilik, ikincilik ve üçüncülük

Sayfalar

Subscribe to RSS - Ödüller