Ödüller

Türkçe

Ödüller

Her kategoride derece alan tezler için tez başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır.Tezde yer alan akademik ve özel sektör danışmanlarına aşağıda belirtilen miktarlarda danışman başına ödül ödenir. Birden çok tezde danışmanlık yapılması durumunda sadece birisi için ödül ödenir.

Jüri, derece almaya layık tez bulunmadığına kanaat ederse derece verilmeyebilir. 

 

Ödüller

Her kategoride derece alan projeler için proje başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır. Ayrıca projede danışman olması durumunda danışmana da ödül ödenir. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Jüri, derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat ederse derece/ödül verilmeyebilir. 

 

Ödüller

Derece alan öğrencilere proje başına* ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Jüri tarafından derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat edilirse ödül verilmeyebilir. 

 

Ödüller

 

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 2.000,00 TL 1.500,00 TL
İKİNCİLİK 1.500,00 TL 1.200,00 TL
ÜÇÜNCÜLÜK 900,00 TL 900,00 TL
TEŞVİK 700,00 TL -

 

 

Ödüller

  1. İlgili Komitece Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere ulusal madalya ve başarı belgesi verilir.
Subscribe to RSS - Ödüller