Bölgesel Yarışmalar

12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge merkezi iller: Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir.  

  • Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilir.
  • Sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilir.
  • Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmelidir.
  • Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınır.
  • Bölge merkezlerinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenir. Ödül alan öğrencilere Başarı Belgesi, danışmanlarına Teşekkür Belgesi ve para ödülü verilir.