Bölgesel Yarışmalar

  • Bölgesel yarışmalar, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
  • Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan projeler, ilk olarak 12 bölgede her alan için oluşturulacak alanında uzman jüriler tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.
  • Projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-aras... İnternet adresinden ulaşılabilir.
  • Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, bölgelerde yapılacak sergiye davet edilir.
  • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda tüm öğrencilerin bulunması zorunludur, aksi halde proje yarışmadan elenir.
  • Bölge sergilerinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.