Final Yarışması

  • 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler final yarışmasına katılmak üzere davet edilir. Düzenlenecek yarışma sergisinde projeler, jürilerce tekrar değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda her alanda derece alan öğrencilere başarı belgesi ile danışman öğretmenlere teşekkür belgesi ve para ödülleri verilir.
  • Final sergisinin yapılacağı ilin dışından gelen öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilen her proje için bir öğretmenin konaklama (iki veya üç kişilik odalarda) ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından karşılanır. Final sergisiyle ilgili detaylı açıklamalar daha sonra ilgili başvuru sahiplerine bildirilir.