İzleme

Türkçe

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

İzleme Yöntemi

  1. Proje yürütücüsü, ev sahibi kurum/kuruluşta araştırma faaliyetlerini yürüteceği danışmanı ile birlikte, başvuru sırasında önerilen ayrıntılı çalışma planı doğrultusunda, proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde gelişme raporunu ve destek sonunda ise çalışmanın sonuçlarını kapsayan sonuç raporunu TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür.

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme