İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

1. Desteklenen öğrenci ve mentor, mentorluk sürecinin başlamasını takip eden aydan itibaren her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrim içi (video konferans yöntemiyle) görüşme yapmakla yükümlüdürler.
2. Desteklenen öğrenci ve mentoru yapacakları görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermekle yükümlüdür.
3. Taraflardan birinden kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda öğrenci ve mentor birbirlerine bilgi vermelidirler.

İzleme

1. Mentorluk süreci başladıktan sonra altı ayda bir olmak üzere izleme raporları mentor tarafından TÜBİTAK’a iletilir.
2. Mentorluk desteği, "Mentorluk Desteği Süresi" başlığında belirtilen sürenin sonunda mentor tarafından izleme raporunun TÜBİTAK’a iletilmesiyle son bulur.
3. Desteklenen öğrencinin gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile mentor değişikliği yapılabilir.

İzleme

Araştırma programları, APYÖK ve APYK'lar tarafından hazırlanan 6 aylık faaliyetleri kapsayan "Gelişme Raporları" ile yılda bir defa düzenlenen "Araştırma Programı Kritik Değerlendirmesi" ile kapsamlı olarak izlenir.

Bu süreçlerde TÜBİTAK, araştırma programı faaliyetlerinin yürütüldüğü kuruluşlarda incelemelerde bulunmak üzere izleyicileri ve/veya TÜBİTAK uzmanlarını yerinde inceleme yapmakla görevlendirebilir.

Yılda bir kez düzenlenen kritik değerlendirme sonucunda aşağıdaki kararlar alınabilir:

Projenin Başlatılması

Desteklenen araştırmacının destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 5 ay içinde aşağıdaki belgeleri göndererek araştırmasına başlaması gerekir. Proje yürütücüsü proje başlama tarihini mücbir sebeplerden dolayı en fazla 6 ay süre ile erteleme talebinde bulunabilir. 

 

Yöntem

Program kapsamında desteklenen TTO, TGB ve AA’lar, dönemsel destek talebi için yıllık olarak hazırlayacakları teknik ve Yeminli Mali Müşavir onaylı mali raporun bulunduğu dönem raporlarını TÜBİTAK’a sunar. TÜBİTAK’a sunulan ilgili dönem raporları izleyici heyeti ve mali birim tarafından incelenir.

Ön Ödeme

Program kapsamında desteklerin harcama sonrası yapılması esas olmakla birlikte; TTO, TGB ve AA’nın talep etmesi durumunda ilgili kuruluşun fona taahhüt ettiği tutarın  %20’sini geçmeyecek şekilde teminat karşılığı ön ödeme yapılabilir. 

Teminat olarak, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar bankalar ve finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz teminat mektubu getirilir.

Ön ödemeye ilişkin detay bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yöntem

Program kapsamında desteklenen TTO, TGB ve AA’lar, dönemsel destek talebi için yıllık olarak hazırlayacakları teknik ve Yeminli Mali Müşavir onaylı mali raporun bulunduğu dönem raporlarını TÜBİTAK’a sunar. TÜBİTAK’a sunulan ilgili dönem raporları izleyici heyeti ve mali birim tarafından incelenir.

Ön Ödeme

Program kapsamında desteklerin harcama sonrası yapılması esas olmakla birlikte; TTO, TGB ve AA’nın talep etmesi durumunda ilgili kuruluşun fona taahhüt ettiği tutarın  %20’sini geçmeyecek şekilde teminat karşılığı ön ödeme yapılabilir. 

Teminat olarak, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar bankalar ve finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz teminat mektubu getirilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme