İzleme

Türkçe

İzleme Formları

Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesi ve harcama belgelerinin aslının (dizi pusulası, seyahat bileti, etkinlik katılım ücreti ve otel faturası) BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

Destek ödemesinin gerçekleştirilmesi için bilimsel etkinliğin sonunda dizi pusulasına harcama belgelerinin asılları ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının eklenmesi zorunludur.

Yükümlülükler

  • Doktora eğitimi için yurt dışına giden bursiyerin yurt dışındaki ev ve yazışma adreslerini telefon numarasını, banka hesap ve IBAN numaraları ile elektronik haberleşme adreslerini 15 gün içinde BİDEB’e bildirmesi gerekir.
  • Bursiyer, onaylanan doktora eğitim alanını ve öğrenim gördüğü üniversiteyi GYK kararı ile değiştirebilir.

Yükümlülükler

  • Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında destek alan kişiler, katıldıkları eğitim ve araştırma faaliyetine ilişkin raporu Türkiye’ye döndükten sonra 20 gün içinde BİDEB’ e sunmak zorundadırlar.
     

Bursların Başlatılması

Bursiyerlerin, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren 12 ay içinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde çalışmalarına GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin başlamayanların bursu başlatılmaz ve ilgili dönem için bursiyerlik haklarını kaybederler.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme