İzleme

Türkçe

Genel Hükümler

  1. “2205-Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanlar için bursiyerliği devam ettiği veya bu hizmetin iptalini talep etmediği sürece mentorluk desteği devam eder. Mentorluk desteğinin devamlılığı için “ağırlıklı genel ortalama” başarı kriteri aranmaz.
  2. “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için bu desteğin iptalini talep etmediği sürece, bir sonraki Birinci Aşama Sınavı’na kadar mentorluk desteği devam eder.

Yükümlülükler

  1. Başvuru sahibi, mentor atamasını takip eden aydan itibaren; mentoru ile her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrimiçi görüşme yapmakla yükümlüdür.
  2. Başvuru sahibi, mentoru ile yapacağı görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermekle yükümlüdür.
  3. Başvuru sahibinden kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda başvuru sahibi mentore gerekçeli bilgi vermelidir. 
  4. Mücbir bir sebep dışında 3 defa üst üste görüşme yapılamaması durumunda mentorluk desteği TÜBİTAK tarafından kesilebilir.

İzleme

  1. Mentor bilgilerinin, başvuru sahibine bildirildiği (başvuru sonuçlarının açıklandığı) tarih itibarıyla destek süreci başlar ve yılda 2 defa olmak üzere izleme raporları mentor tarafından e-BİDEB izleme sistemine yüklenir. 
  2. Mentorluk desteği, mentor tarafından sisteme sonuç raporunun yüklenmesi ile son bulur. 
  3. Başvuru sahibi gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile yılda 1 defaya mahsus olmak üzere mentor değişikliği yapılabilir.

İzleme

Araştırma programları, APYÖK ve APYK'lar tarafından hazırlanan 6 aylık faaliyetleri kapsayan "Gelişme Raporları" ile yılda bir defa düzenlenen "Araştırma Programı Kritik Değerlendirmesi" ile kapsamlı olarak izlenir.

Bu süreçlerde TÜBİTAK, araştırma programı faaliyetlerinin yürütüldüğü kuruluşlarda incelemelerde bulunmak üzere izleyicileri ve/veya TÜBİTAK uzmanlarını yerinde inceleme yapmakla görevlendirebilir.

Yılda bir kez düzenlenen kritik değerlendirme sonucunda aşağıdaki kararlar alınabilir:

Projenin Başlatılması

Desteklenen araştırmacının destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 5 ay içinde aşağıdaki belgeleri göndererek araştırmasına başlaması gerekir. Proje yürütücüsü proje başlama tarihini mücbir sebeplerden dolayı en fazla 6 ay süre ile erteleme talebinde bulunabilir. 

 

Yöntem

Program kapsamında desteklenen TTO, TGB ve AA’lar, dönemsel destek talebi için yıllık olarak hazırlayacakları teknik ve Yeminli Mali Müşavir onaylı mali raporun bulunduğu dönem raporlarını TÜBİTAK’a sunar. TÜBİTAK’a sunulan ilgili dönem raporları izleyici heyeti ve mali birim tarafından incelenir.

Ön Ödeme

Program kapsamında desteklerin harcama sonrası yapılması esas olmakla birlikte; TTO, TGB ve AA’nın talep etmesi durumunda ilgili kuruluşun fona taahhüt ettiği tutarın  %20’sini geçmeyecek şekilde teminat karşılığı ön ödeme yapılabilir. 

Teminat olarak, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar bankalar ve finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz teminat mektubu getirilir.

Ön ödemeye ilişkin detay bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme