İzleme

Türkçe

Sonuçlandırma

  • Proje kapsamında yapılan harcamalar fatura ile belgelendirilmelidir ve demirbaş malzeme alınması durumunda üniversite demirbaşına kaydı yapılmalıdır. Üzerinde yürütücü bilgileri bulunmayan fiş niteliğindeki beyanlar kabul edilmeyecektir (yalnızca akaryakıt harcamalarında fiş beyanı kabul edilecektir). Belgelendirilmeyen destek tutarı program web sitesinde belirtilen TÜBİTAK hesaplarına yatırılmalıdır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme