Yükümlülükler

-A +A
 • Destek hakkı kazanan araştırmacı, kendisine tahsis edilen desteği, hak kazandığı tarihten itibaren bir yıl (12 ay) içinde başlatmak ve yurt dışına çıkarak çalışmalarına başlamakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.
 • Bursiyerler, burs başlatma dilekçelerinde belirttikleri tarihte yurt dışına çıkamamaları halinde yeni bir dilekçe ile güncel gidiş dönüş tarihlerini BİDEB’e iletmeleri gerekmektedir. Kurum izinleri değişen tarihlere göre yeniden düzenlenmelidir.
 • Bursiyer, burs süresi içinde sınav, ailevi, sağlık vb. sebeplerle Türkiye’de bulunması halinde, Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini BİDEB’e yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 • Destek süresi 12 ay olarak belirlenen bursiyerlerin burslu olduğu süre boyunca Türkiye'de bulunduğu sürenin/sürelerin toplamda 20 günlük kısmı için burstan kesinti yapılmaz. Destek süresi 12 aydan fazla olarak belirlenen bursiyerlerin burslu olduğu süre boyunca Türkiye'de bulunduğu sürenin/sürelerin toplamda 40 günlük kısmı için burstan kesinti yapılmaz. Bursiyer Türkiye’de fazla bulunması halinde fazladan bulunduğu süreye isabet eden burs miktarını TÜBİTAK hesabına iade eder. Bu süreler bursun başında ve sonunda kullanılamaz.
 • Bursiyer yurt içinde başka bir kuruluştan maddi destek alıyorsa başvuru esnasında veya daha sonra destek almaya başlaması halinde BİDEB’e yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Bursiyer, araştırmalarını eksiksiz tamamlamak şartı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki bir kurum/kuruluştan ek destek alması halinde burs miktarı değişmez.
 • Bu programdan yararlanan bursiyerler aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs ve desteklediği projelerden Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), ücret, vb. mali destek alamaz. Aksi tespit edildiği takdirde, bursiyer aldığı bursun tamamını fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren Kamu Bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıllık vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanları da kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür. 02.12.2002 tarih ve 97 sayılı Bilim Kurulu’nun 19/b no’lu kararı hükmü hariç olmak üzere kadrolu TÜBİTAK personeline yapılacak ücret ödemeleri bu kapsamda değildir.
 • Bursiyer araştırmasını verilen destek süresinden önce tamamlaması halinde, peşin ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmını TÜBİTAK hesabına iade eder. Mahsuplaşma bedeli doğması durumunda bir ay 30 gün kabul edilerek mahsuplaşma yapılır.
 • Araştırmasını tamamladıktan sonra süresi içinde Türkiye’ye dönmeyen, çalışma planındaki taahhütlerini ve yüklenme senedinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen bursiyerlerin bursları iptal edilerek yapılmış olan tüm ödemeler, ödemelerin yapıldığı tarihten itibaren, Yüklenme Senedi hükümleri uyarınca kanuni faizi ile birlikte geri alınır.
 • Geri alınma işlemleri, “Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi veya Teminat Mektubu” hükümlerine göre, fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanlar da kanuni faizi ile birlikte hesaplanmak suretiyle yapılır.
 • Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yükümlülüklere uyulmaması halinde bu Çağrı Duyurusu, Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uyarınca işlem yapılır.
 • Bu program kapsamında desteklenen bursiyerlerin mecburi hizmet süresi, TÜBİTAK’tan aldığı burs süresi kadardır. Bursiyer burslu süresinin bitiş tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde Türkiye’de herhangi bir kurumda iş akdi ile çalışacağı bir işe başlamakla veya herhangi bir kurumsal araştırma projesinde bursiyer statüsünde görev almakla ve başladığı tarihi BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 12 ay içinde belgelerini sunamayan bursiyerlerin durumu GYK tarafından değerlendirilir. Bursiyer mecburi hizmetinin bitiminde SGK dökümünü e-bideb sistemine yüklemekle yükümlüdür.
 • Bursiyerler, araştırmanın bitiş tarihinden itibaren 12 ay içinde mecburi hizmetini ifa etmeye başlamaması halinde GYK kararı ile kendisi ve varsa eşi için yapılmış olan tüm ödemeleri en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile döviz olarak, Türk Lirası cinsinden yapılmış olanları da kanuni faizi ile birlikte iade etmekle yükümlüdür.