Yöntem

-A +A

FAZ 1 Değerlendirme Yöntemi 

Proje önerileri; Danışma Kurulu’nda veya oluşturulan panelde, çağrıda belirtilen kriterler dikkate alınarak değerlendirilir ve puanlandırılarak panel raporu oluşturulur. Değerlendirme sürecinin aşamalarında gerekli görüldüğü hallerde; TÜBİTAK uygun gördüğü proje başvuruları için yerinde inceleme yapabilir veya başvuru yapan kuruluşu davet edebilir. Proje değerlendirmesi sonucunda projeye ilişkin karar, panel raporları esas alınarak ilgili grubun Yürütme Kurulunda oluşturulur. Yürütme Kurulunun değerlendirme sonuçları, TÜBİTAK Başkanı tarafından programa ayrılan bütçe, değerlendirme puanları ve sıralaması dikkate alınarak onaylanır.

SAYEM 2018 Faz 1 Çağrı Duyurusu