Kriterler

-A +A

2. aşama için sunulan proje önerileri aşağıda belirtilen beş boyut altında değerlendirilir:

  • Özgün Değer
  • Yöntem
  • Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları
  • Yaygın Etki
  • Çağrı Programı Amaç ve Hedeflerine Katkı