Kimler Başvurabilir

-A +A

Programa başvuracak araştırmacıların başvurunun ilk günü itibariyle yurt içinde çalışıyor olması gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması gerekir.

  • Doktora sonrası 1 ila 4 yıl araştırma deneyimine sahip ve 40 yaşını* doldurmamış kariyerinin başında olan araştırmacılar
  • Özel sektörden başvuran araştırmacılardan en az 1 yılı özel sektörde olmak şartıyla lisans sonrası 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan araştırmacılar (Tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 1 yılı, tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir.)

Aşağıdaki a,b,c,ç bendlerinden en az 2’sinin sağlanması gerekmektedir:

a. Yürütücünün yayın sayısının** en az 5 olması koşuluyla tüm yayınlarının** en az %50’sinin en fazla atıf alan %25’lik dilimde/Q1’de bulunan dergilerde yer alması

b. Araştırmacının Scopus Alan Ağırlıklı Atıf Etkisi (FWCI) veya WoS Kategori Normalize Atıf Etkisi (CNCI) değerinin*** 1’den büyük olması

c. Yürütücünün tamamlanmış**** Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) projesi olması veya Ufuk 2020 kapsamında araştırma ve yenilik aksiyonu ile yenilik aksiyonu (RIA/IA) projelerinde koordinatör olarak yer almış olması veya Marie Skłodowska Curie Aksiyonu kapsamında projesi olması (MSCA) (IF, RISE)

ç. TÜBİTAK Teşvik Ödülü veya TWAS Teşvik Ödülü veya TÜBA GEBİP Ödülü alınmış olması

*Kadın başvuru sahiplerinde her doğum için bir yıl ilave edilir.

**Scopus tarafından tanımlanan uluslararası indeksli dergilerde yer alan makale ve derleme türündeki yayınlar veya WoS tarafından tanımlanan uluslararası indeksli dergilerde yer alan makale ve derleme türündeki yayınlar dikkate alınacaktır (Kaynak: Scopus-Scival CiteScore, SNIP, SJR; WoS-InCites)

***Scopus tarafından tanımlanan uluslararası indeksli dergilerde yazarın ilk yazar, son yazar, sorumlu yazar ve tek yazar olduğu makale ve derleme türü yayınları (Scopus:SciVal) veya WoS tarafından tanımlanan uluslararası indeksli dergilerde yazarın ilk yazar, son yazar ve sorumlu yazar olduğu makale ve derleme türü yayınları (WoS-Incites)

****Projeleri 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak araştırmacılar da programa başvurabileceklerdir.