İzleme Yöntemi

-A +A
  • Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, araştırma başlangıç tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihlerde başlama yazısı, gelişme ve sonuç raporlarını e-bideb sistemine yüklemelidir. İzleme sistemine yüklenen raporların posta yoluyla BİDEB’e ulaştırılmasına gerek yoktur. Gelişme ve sonuç raporları BİDEB’in görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir.
  • Bursiyerlerin başlama yazısını, yurt dışına çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bursiyerin burslu süresince 6 ayda bir gelişme raporu sunması gerekmektedir.  Bursiyerlerin burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde ise sonuç raporlarını e-bideb sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
  • Gelişme raporları, bursiyerlere belirtilen tarihleri izleyen en geç 15 gün içinde e-bideb sistemine yüklenmelidir. Gelişme raporlarının gecikmesi halinde burs ödemesi yapılmaz ve bursiyere 2 aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde gelişme raporlarını sunan ve gelişme raporu izleyici tarafından kabul edilen bursiyerlerin burs ödemeleri kaldığı yerden devam eder.
  • Bursiyer, burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde sonuç raporunu, davet eden araştırmacının dolduracağı değerlendirme rapor formunu, e-Devlet sisteminden temin edeceği “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”ni ve işe başlama yazısını e-bideb sisteminde ilgili alana yüklemelidir.
  • Sonuç raporunun burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde e-bideb sistemine yüklenmemesi durumunda gerekçeli dilekçe ile ek süre istenebilir. Gerekçenin GYK tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek süre verilebilir.
  • İzleyici hakem tarafından uygun bulunmayan gelişme ve sonuç raporlarının 2 ay içinde düzeltilmesi talep edilir. Gelişme ve sonuç raporlarını 2 aylık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.