İzleme ve Sonuçlandırma

-A +A
  1. Destek süresi 6 ay ve daha kısa olarak belirlenen bursiyerlerden gelişme raporu talep edilmez, Destek süresi 6 ay üzeri olarak belirlenen  bursiyerler ise 6. ayın sonunda gelişme raporunu ebideb sistemine yüklemelidir. 
  2. Gelişme raporu, 6. ayı izleyen en geç 10 gün içinde TÜBİTAK BİDEB’e gönderilmelidir. Gelişme raporunun gecikmesi halinde burs ödemesi yapılmaz ve bursiyere 1 aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde gelişme raporunu sunan ve gelişme raporu izleyici tarafından kabul edilen bursiyerlerin burs ödemeleri kaldığı yerden devam eder.
  3. Bu çağrı duyurusu kapsamında tüm bursiyeler sonuç raporu sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda sonuç raporu bursiyer tarafından burs bitiş tarihini izleyen 1 ay içerisinde ebideb sistemine yüklenmesi gerekmektedir.