Genel Hükümler

-A +A
  • İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen özel durumlarda, GYK kararları uygulanır.
  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerle ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen yükümlülükler,  projenin yürütüleceği kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir.