e-Başvuru

-A +A
  • Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde TYBS sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
  • Başvurudan önce başvuru koşulları ile değerlendirme yöntem ve süreci dikkatlice okunmalıdır (Bknz: Çağrı Duyurusu Madde 3 ve Madde 6)
  • Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenmelidir.
  • Başvuru aşamasında belgelerin sisteme yüklenmesi yeterlidir, ayrıca BİDEB’e ulaştırılması gerekmez.
  • Destek almaya hak kazanan kişilerin destek kararının açıklanmasından sonra istenilen belgeleri proje takip sistemine (PTS) yüklemesi gerekmektedir.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten bir dilekçenin BİDEB'e gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılır.