e-Başvuru

-A +A

Başvuru Yöntemi

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenmelidir.

 • Başvuruya ait varsa diğer dokümanlar başvuru sayfasında “Ek Belgeler” modülünden sisteme yüklenmelidir. Başvuru aşamasında, çevrimiçi başvuru belgesi ve sisteme yüklenen diğer belgelerin BİDEB’e ulaştırılmasına gerek yoktur. 
 • Burs almaya hak kazananların destek kararının açıklanmasından sonra kurum tarafından istenilen belgeleri BİDEB’e ulaştırması gerekmektedir.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Belgeleri

Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.

 1. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış özgeçmiş,
 2. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış, aday ve Türkiye’deki akademik danışmanı tarafından imzalı ayrıntılı araştırma önerisi,
 3. Türkiye'deki bir üniversite veya araştırma kurumunun en üst yetkilisinden alınan davet yazısı,
 4.  Adayın Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini açıklayan yazısı,
 5.  Adayın Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının özgeçmişi ve yayınları,
 6. Dil belgesi,*
 7. Aday doktora öğrencisi ise, yurt dışında doktora öğrencisi olarak kayıtlı olduğunu belirten başvuru tarihinden önceki son üç ay içerisinde alınmış resmi belge,
 8. Doktora sonrası araştırma yapacak adayın doktora diploması,
 9. Pasaportun kimlik kısmının fotokopisi,
 10. Adayın Türkiye’deki akademik danışmanı/danışmanları dışındaki kişilerce yazılmış iki adet referans mektubu,
 11. Gerekli ise ilgili Etik Kurul Belgesi.**

*Araştırmanın yapılacağı dile ilişkin uluslararası geçerli bir dil sınavı sertifikası veya üniversite eğitim dili araştırmada kullanılan dil ile aynı olan adayların kurumlarının ilgili birimlerinden alacakları eğitim dilini belirten resmi yazı veya adayın Türkiye’deki akademik danışmanından imzalı olarak alacağı dil yeterlilik yazısı gerekmektedir. Resmi dili araştırmanın yürütüleceği dil ile aynı olan yabancı ülke vatandaşlarının durumu açıklayan imzalı bir dilekçe ibraz etmeleri yeterlidir.

**Başvuru sırasında mevcut değilse daha sonra sunulabilir.

 

Bursun Başlatılabilmesi İçin İstenilen Belgeler

Adayların, desteklenmeye hak kazandıkları tarihten itibaren 12 ay içinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin çalışmalarına başlamayanların bursu başlatılmaz ve ilgili dönem için bursiyerlik haklarını kaybederler. Geçerli bir mazeret ile çalışmaya başlanamaması halinde, bursiyerin gerekçeli başvurusu üzerine çalışmaya başlama tarihi GYK kararı ile uzatılabilir. Bursiyer, Türkiye'ye geldikten ve ilgili üniversite/kurumda çalışmaya başladıktan sonra;

 1. Başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerden; (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) bendlerinde belirtilen belgelerin asılları veya onaylı fotokopileri,
 2. Adayın kendisi ve Türkiye’deki akademik danışmanı/danışmanları tarafından imzalı TÜBİTAK tarafından düzenlenmiş taahhütname,
 3. Adayın Türkiye’deki akademik danışmanı/danışmanları tarafından imzalı ve adayın araştırmaya başlama tarihini kesin olarak belirten araştırma başlama yazısı,
 4. Adayın adına açılmış banka hesap bilgileri,
 5. Gerekli ise ilgili Etik Kurul Belgesi,

BİDEB’e ulaştırılır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adayın bursu başlatılır.