Destek Kapsamı

-A +A

Bu program ile

a. Yürütücüye yönelik burs,

b. Yürütücünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu,

c. Araştırma başlangıç paketi ödeneği,

ç. Araştırma projesi desteği

d. Araştırma ekibinin oluşturulması desteği, (Türkiye’de yürüteceği araştırma için araştırma ekibinde yer vereceği lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacıdan oluşan toplamda en fazla beş bursiyerin burs giderleri) *

e. Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ,

f. Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi,

g. Yürütücü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği,

ğ. Yürütücü ile eş ve çocukları için yol desteği,

h. Mentorluk desteği,

sağlanır.

*Proje ekibinde yer alacak bursiyerlerin en fazla ikisi yüksek lisans öğrencisi, biri ise doktora sonrası araştırmacı olabilir.

Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.