Bursun Başlatılması

-A +A

Desteklenen yürütücünün destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 12 ay içinde aşağıdaki belgeleri proje takip sistemine (PTS) yükleyerek araştırmasına başlaması gerekir. Belgeler gönderildikten sonra TÜBİTAK tarafından desteğe ilişkin sözleşme hazırlanır.

  • Araştırma süresince adaya sağlanacak olanakları somut olarak belirten ve ev sahibi kurumun üniversite olması halinde yürütücüye verdirilecek ders/dersleri içeren taahhüt yazısı
  • Başvuru sırasında sisteme yüklenen çalışma belgesi ve mezuniyet belgesinin asılları veya onaylı kopyaları
  • Gerekli olması halinde Etik Kurul Belgesi
  • Aile yaşam gideri bursu talep eden adaylar için e-devletten alınmış nüfus kayıdı örneği; yabancı araştırmacılar için evlilik cüzdanı ve/veya doğum belgesi,
  • Onaylı Başvuru Formu (E-bideb tarafından oluşturulan formun imzalı hali)

    Destek kazanan araştırmacılar için desteğin başlatılmasına ve yürütülmesine yönelik rehber için tıklayınız.