Burs Başlatma Belgeleri

-A +A
 • Bursiyerin bursunu başlatma talebine ilişkin dilekçesi,
 • Türk dış temsilcilik veya noterce onaylanmış;
  1. Yüklenme Senedi, Müteselsil Kefalet Senedi ve kefillerin gelir belgeleri veya
  2. Yüklenme Senedi ve Teminat Mektubu
 • Bursiyerin çalışıyorsa çalıştığı kurum/kuruluş tarafından verilecek kurum/kuruluş yetkilisi imzalı, araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını gösteren belge. (Bursiyer üniversitede çalışıyor ise kurum izni Rektör veya rektör adına imzalı olmalıdır.) İlgili belgede, kişiye kurum/kuruluşu tarafından yol gideri, burs, vb. herhangi bir destek sağlanıp sağlanmayacağının ve sağlanacaksa miktarlarının belirtilmesi gerekmektedir.

Burs Süresi ile İlgili İşlemler

 • Burs süresi ile ilgili taleplerin burs süresinin bitimine en az 2 ay kala yapılması gereklidir. Bursiyerin araştırmasını TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Araştırmanın bu süre içinde bitirilememesi ve aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak süre uzatımı talep edilmesi halinde GYK kararı ile süre uzatılabilir. Destek süresi burslu olarak 24 ay olmak üzere toplamda 48 ayı geçemez.
  • Bursiyerin burslu/burssuz süre uzatma talebini içeren gerekçeli dilekçesi
  • Bursiyerin yurt dışında destek aldığı süre boyunca yaptığı çalışmaların özeti
  • Araştırmacı Türkiye’de çalışıyor ve izin süresi bitmiş ise çalıştığı kurum/kuruluştan izin yazısı
 • Bursiyerin bursunu araştırma süresinden önce bitireceğini öngörmesi halinde burs süresinin kısaltımı için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte BİDEB’e yapacağı başvuru, GYK tarafından değerlendirilir.
  • Bursiyerin gerekçeli dilekçesi
  • Bursiyerin yurt dışında destek aldığı süre boyunca yaptığı çalışmaların özeti