Başvuru Koşulları

-A +A
  • T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak
  • Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak*.
  • Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak
  • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.
  • Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

*5510 sayılı Kanunun 5 inci (b) bendi kapsaminda zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler programa başvurabilir.