Başvuru Belgeleri

-A +A
  • ÖSYM Sonuç ve Yerleştirme Belgesi*
  • Üniversitenin ilgili biriminden alınmış Genel Akademik Not Ortalamasını gösteren resmi lisans transkripti*
  • Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı*
  • TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesinde görev alacağını gösterir belge**

* Bu belgeler destek kararı sonrasında istenir.
** Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmalıdır.