Ülkemizin 2020 Yılında AB’ye Ödeyeceği Yaklaşık 80 Milyon Avroluk Katkı Payı Ülkemizdeki Araştırmacılar İçin Kullanılacak

-A +A

Avrupa Komisyonu ile yürütülen yoğun müzakereler sonucunda, Ülkemizin, katıldığı Avrupa Birliği (AB) Ar-Ge ve İnovasyon Programı Ufuk2020’ye 2020 yılı için ödenmesi gereken son taksit olan 77,8 Milyon Avroluk katkı payından muaf tutulması sağlandı ve ülkemizdeki araştırmacıların faydalanabileceği yeni destek programlarının oluşturulması kararlaştırıldı. Ülkemizin bilimsel alandaki rekabet gücünü artırmak ve ulusal kaynaklarımızın daha etkin ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan ilgili destek programları ile  araştırma ve yeniliğe yönelik 2023 vizyonumuzun, stratejimizin ve planlarımızın etkinliğinin artırılması amaçlanıyor. İlgili süreç kapsamında; Ülkemiz araştırma ve yenilik ekosisteminin, AB Çerçeve Programlarındaki kapasite ve performansının artırılmasına yönelik ulusal düzeyde gerçekleştirilecek faaliyetlerin desteklenmesi planlanıyor. Söz konusu katkı payı aşağıda belirtilen programlar kapsamında kullanılacak:

1.    Ufuk2020 KOBİ Aracı Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence)

 • Ufuk2020 Programı’nın bir bileşeni olan KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmaktadır. KOBİ Aracı Faz1 ve Faz2 olmak üzere iki alt destek mekanizmasından oluşmaktadır. Ufuk2020’nin başladığı 2014 yılından beri KOBİ Aracı olarak yürütülen program 2019 yılı itibariyle yenilenmiş, Hızlandırıcı (Accelerator) ismini almıştır.
 • Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence-SoE), Ufuk2020 KOBİ Aracı’nın başvuran ve uluslararası bağımsız değerlendirme sonucu eşik değerin üzerinde puan alan ancak Avrupa Komisyonu tarafından çağrılara ayrılan bütçelerdeki kısıtlar nedeniyle fonlanamayan yenilikçi projelere verilen kalite etiketidir.
 • Mükemmeliyet Mührü’ne sahip projeler, TÜBİTAK tarafından yeniden bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmayacak olup destek kararının verilmesinde projenin güncelliği, projenin farklı bir ulusal/uluslararası kaynaktan desteklenmemiş olması gibi hususlar dikkate alınacaktır.
 • KOBİ Aracı Faz 1 Programı, KOBİ’lerin projelerinin teknik fizibilitesini ve ticari potansiyelini araştırmak ve değerlendirmek için iş planı hazırlayarak yenilik projelerini ticarileştirmek amacıyla başvurdukları bir programdır. Faz 1 programı 5 Eylül 2019’dan itibaren sona ermiştir.
 • KOBİ Aracı Faz 2 Programı, inovasyonunun teknik fizibilitesini yapan ve ticarileşme potansiyelini araştıran KOBİ’lerin ürünlerini ticarileştirmeye adım atmak için başvurabilecekleri bir programdır. Program kapsamında, pazara hâkim olabilecek yenilikçi ürün, hizmet ya da süreç ortaya çıkaran proje önerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • Faz 2 programı 2019 yılı itibarıyla güncellenmiş ve “Hızlandırıcı” adını almıştır.
 • Desteğe başvuracak firmaların, destek almak istedikleri proje önerisi Faz1 projesi ise en az 1, Faz2 projesi ise en az 2 defa SoE almış olmaları gerekmektedir.
 • Şubat 2020’de TÜBİTAK Ufuk2020 KOBİ Aracı Mükemmeliyet Mührü çağrısı açılacaktır.

2.    Ufuk2020 Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA):

2.1 MSCA Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships–IF)  Mükemmeliyet Mührü

 • Ufuk2020 Programı MSCA IF çağrıları kapsamında Mükemmeliyet Mührü (SoE) alan araştırmacıların projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • MSCA-IF-2018 ve MSCA-IF-2019 (AB Komisyonu tarafından Şubat 2020’de açıklanması öngörülüyor) çağrılarının sonuçlarına göre SoE alan araştırmacılar, Kurumumuzca Şubat 2020’de açılacak TÜBİTAK MSCA-IF SoE destek çağrısına başvurabileceklerdir. (MSCA-IF-2020 çağrısı sonuçlarına göre 2021 yılı Şubat ayında benzer bir çağrı açılacaktır.)
 • Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 30 araştırmacıya destek verilecektir.
 • Şubat 2020’de BİDEB 2236–B Programı kapsamında MSCA IF SoE çağrısı açılacaktır.

2.2 MSCA COFUND (Burslara Katkı Fonu) Çağrısı Destekleri

 • COFUND, hâlihazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programlarının desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara Komisyon desteğine ek olarak fon sağlanmasını hedeflemektedir.
 • Oluşturulacak burs programı bütçesinin Avrupa Komisyonu tarafından en fazla %50 oranındaki kısmı fonlanmaktadır. Destek kapsamında burs programı bütçesinin kalan yarısının başvuru yapan üniversite yerine TÜBİTAK tarafından karşılanması planlanmaktadır.
 • 8 Nisan 2020 – 29 Eylül 2020 tarihler arasında açık olacak TÜBİTAK Ufuk2020 Programı MSCA COFUND çağrısına başvuruda bulunup başarılı olan YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ilgili destekten faydalanabilecektir.
 • Şubat 2020’de, BİDEB 2244–B Programı kapsamında MSCA COFUND çağrısı açılacaktır.

Not: Ayrıca, Avrupa Komisyonu’na sunulacak projeler için U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamındaki desteklerden (örnek: proje yazdırma desteği) faydalanmak üzere başvuruda bulunulabilir.

3.    Öncül Araştırma ve Destek Programları (ERC)

3.1    Ulusal Lider Araştırmacılar Destek Programı:

 • Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere/alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile farklılık yaratmış yurtiçindeki nitelikli araştırmacıların çalışmalarını desteklenmesi hedeflenmektedir.
 • En geç Şubat 2020’de, BİDEB 2247- A Programı kapsamında Ulusal Lider Araştırmacılar Destek Programı çağrısı açılacaktır.

3.2    ERC Projeleri Güçlendirme Destek Programı:

 • ERC Projeleri Güçlendirme Desteğinin amacı Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için daha önce Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) çağrılarına başvuru yapmış ve değerlendirmelerin son aşamasından A veya B puan almış araştırmacıların projelerini desteklemektir.
 • Araştırmacıların, ilgili desteği aldıktan sonra, bahse konu projelerini revize ederek ERC’ye yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Söz konusu BİDEB 2247-B kodlu çağrı sürekli açık olup detaylı bilgi için https://e-bideb.tubitak.gov.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

3.3    ERC Baş Araştırmacı Ziyaret Destek Programı:

 • Program kapsamında, ERC çağrılarına proje sunmayı planlayan araştırmacıların Avrupa’daki ERC Baş Araştırmacılarını ziyaret ederek proje önerilerini güçlendirmeleri hedeflenmektedir.
 • Program kapsamında adayların 1-6 ay sürebilecek ziyaretlerine dair giderlerinin (seyahat, burs) karşılanması planlanmaktadır.
 • Şubat 2020’de, BİDEB 2247-C Programı kapsamında ERC Baş Araştırmacı Ziyaret Destek Programı çağrısı açılacaktır.

4.    AB Çerçeve Programlar Destek ve Ödül Programı

Yeni destek programlarının tasarlanması ve mevcut programlarla birlikte Ülkemizin Ufuk2020 Programı’ndaki başarısının ve Türkiye Araştırma Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasındaki uyumun artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, AB Çerçeve Programlarına yönelik destek mekanizmaları yakında duyurulacaktır.

21.01.2020